***พ่อแม่ ผู้ปกครองจะแก้ไขปัญหาสัตว์และแมลงรบกวนอย่างไร?

กำจัดปลวกครองสาม

* หาความรู้เพิ่มเติมเกี่บวกับภัยของสัตว์ และแมลงรบกวนภายในบ้าน
* กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น บ่อเลี้ยงปลาที่มีลูกน้ำ ให้ทำความสะอาดบ่อนั้นใหม่ หรือหากยังไม่สกปรก อาจปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลาชนิดต่างๆ ให้ช่วยกำจัดลูกน้ำเหล่านั้นได้
* เพิ่มดวงไฟในบริเวณซอกหลืบ ที่แสงเข้าไม่ถึง
* เมื่อลูกวิ่งออกไปเล่นนอกบ้าน ให้ผู้ปกครองคอยดูแลไม่ให้ลูกเข้าใกล้สุนัขจรจัด
* ติดตามสถานะการณ์ คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารและโรคภัยจากสัตว์และแมลงรบกวน ที่มาตามฤดูกาลเพื่อเฝ้าระวังตัว เช่น แมลงก้นกระดกที่มาในช่วงฤดูฝน พิษของแมลงชนิดนี้จะทำให้เกิดผิวหนังพุพอง หากเข้าตาอาจเกิดอาการระคายเคือง ในตาอย่างรุนแรง
* กำจัดวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้ และไม่ได้เคลือบสารเคมีป้องกันปลวก หากอยู่ในช่วงต่อเติมบ้านใหม่ ให้ติดต่อบริษัทมากำจัดปลวก #starbug 02-193-2133 เข้ามากำจัดปลวกและแมลงอื่นๆ เพื่อมาฉีดพ่นสารกันแมลง อย่างเนิ่นๆ
* พยายามจำกัดพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง ให้อยู่เป็นสัดส่วนโดยไม่ปะปนกับเด็กและสมาชิกคนอื่นๆภายในบ้าน
* เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการปฐมพยาบาล ได้แก่ น้ำเกลือ ใช้ล้างทำความสะอาดได้ทั่วบริเวณของร่างกาย ในกรณีต่างๆ เช่น
1.ขนสัตว์เลี้ยงเข้าตาลูก ให้ใช้น้ำเกลือหรือน้ำยาล้างตา
2.ทาคารามายเมื่อเกิดผื่นแพ้ จากแมลงตัวหนอน
3.ใช้พลาสเตอร์ปิดแผล หรือทายาใช้ภายนอกสำหรับกรณีแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น
4.จดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน หรือโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ไว้ในบริเวณที่สามารถโทรออกได้ทันที
5.สร้างกิจกรรมให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลปัญหาสัตว์ และแมลงรบกวนภายในบ้านที่เป็นภัยอันตรายต่อตัวเขาเอง เช่น เก็บกองผ้าที่สุมกันเป็นกองโต เข้าตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อย เก็บผ้าปูที่นอนลงเครื่องซักผ้า อาบน้ำสัตว์เลี้ยงอย่างถูกสุขอนามัย ด้วยการสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง หรือให้ลูกช่วยจดบันทึกสัตว์และแมลงที่ลูกพบเห็น ในชีวิตประจำวันและบันทึกสถานที่ที่พบเห็น เพื่อที่ปกครองจะได้เข้าไปดูแลและกำจัดภัยคุกคามอย่างถูกจุด และถูกวิธี

ใส่ความเห็น