***แมลงสาบ วายร้ายในบ้านเรือน

แมลงสาบ ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ห้องครัว ท่อระบายน้ำ ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่สกปรก มืด และมีความชื้นสูง
แมลงสาบ สามารถกินได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ แต่ส่วนมากชอบกินเศษอาหาร ประเภทแป้งหรือน้ำตาล ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว ชอบออกหากินตอนกลางคืน มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์
“โรคที่มากับแมลงสาบ”
แมลงสาบเป็นพาหะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราหรือโปรโตซัว ติดต่อนำสู่มนุษย์ได้ โดยที่เชื้อโรคเหล่านี้ ติดมากับขาและลำตัวของแมลงสาบ สามารถปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ ที่แมลงสาบเดินผ่านได้ โดยโรคที่นำโดยแมลงสาบ เช่น อุดจาระร่วง บิด ไทรอยด์ และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น
“การป้องกันแมลงสาบด้วยวิธีง่ายๆ”
สะสาง = แยกและขจัดทิ้งของที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้สกปรกรกรุงรัง อันจะเป็นแหล่งอาหารและเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
สะดวก = จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ระยะห่างที่เหมาะสม และจัดวางของบนชั้น เพื่อให้สามารถสำรวจปัญหาแมลงสาบได้ง่าย ไม่ควรวางสิ่งของติดกับผนังบ้านจนเกินไป
สุขลักษณะ = จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ถูกหลักอนามัย เน้นการดูแลจุดสำคัญ ดังนี้
-อุด ปิดกั้น สกัดกั้น โดยปิดทางเข้าออก ซ่อมแซมรอยแตก รอยร้าว หรือรอยทรุดตัวของบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ พักอาศัยของแมลงสาบ
-จัดที่ทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด นำไปทิ้งในเวลาเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง และช่วยกันดู สอดส่อง ไม่ให้มีการระบาดของแมลงสาบในบ้าน
“วิธีกำจัดแมลงสาบ”
1.กับดักแมลงสาบ ใช้กับดักกาว กับดักประตูกล และถาดดักแมลงสาบ ที่คล้ายๆกับดักหนู
2.น้ำผสมสารซักล้าง แนะนำให้ผสมน้ำสะอาด กับสารซักล้าง เช่น สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ในปริมาณน้ำ 2 ส่วน ต่อสารซักล้าง 1 ส่วน นำมาใส่กระบอกฉีดพ่นที่ตัวแมลงสาบโดยตรง
3.กำจัดโดยสารเคมี สารเคมีที่กำจัดแมลงสาบ ที่แนะนำโดยองค์กรอนามัยโลก ได้แก่ สารในกลุ่มคาร์บาเนต ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงสาบ ไฮดราโซน เป็นต้น
#starbugservice ยินดีให้คำปรึกษา วางแผน ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ แมลงรบกวนในบ้านของท่าน ด้วยประสบการณ์กำจัดแมลงยาวนาน และได้ผลดีที่สุด สำรวจสถานที่ ฟรี>>>

ใส่ความเห็น